Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Uitnodiging: Themabijeenkomst Energie Flevoland – Donderdag 2 november

Publicatiedatum: 17 oktober 2023

Voor welke opgave(n) staan we met de energietransitie in Flevoland? 

Deze vraag staat centraal op 2 november a.s. tijdens de themabijeenkomst energie. Hiervoor zijn alle partners uitgenodigd die in Flevoland een bijdrage leveren aan de opwek, het transport, het terugdringen van verbruik en de sociaaleconomische waardering van elektriciteit en warmte. Samen werken we aan de energietransitie en samen bedenken we deze dag welke volgende stappen nodig zijn.

Welke kansen zien we in Flevoland?

Bijvoorbeeld: lokaal verbruiken wat lokaal wordt opgewekt, waterstof voor landbouw, warmte uit (riool)water voor huizen.

Welke belemmeringen moeten we de komende tijd wegnemen?

Bijvoorbeeld: verlagen van energieprijzen, benutten van meer ruimte voor zonnepanelen, inrichten van publieke warmtenetten.

Kortom: welke samenwerking is nodig?

Programma

10.00 uur       Opening en introductie (Dhr. De Ruijter/dhr. Wilms)

10.30 uur       Ronde I: Wat moet er gebeuren?

Thematafels (in groepjes uiteen):

  1. Elektriciteitsproductie (zon, wind en andere bronnen);
  2. Elektriciteitstransport (infrastructuur, voorkeursvolgorde aansluiting, opslag, (financiële) participatie);
  3. Energiebesparing en – rechtvaardigheid huishoudens (isolatie, verlagen piekbelasting, energieweerbaarheid/-armoede, verdeling van baten);
  4. Energy hubs en bedrijven (energie delen, besparing bedrijven/instellingen, mobiliteitsoplossingen);
  5. Warmte (productie: geothermie, aquathermie, groen gas en transport: warmtenetten);
  6. Waterstofeconomie (FLHY, backbone, productiecapaciteit, landbouwvoertuigen).

12.00 uur       Lunchpauze

12.45 uur       Ronde II: De komende twee jaar, wie pakt het op?

14.15 uur       Plenaire afsluiting

Gedurende de gehele dag:

 • Brown paper ter invulling (b.v. verwachtingen t.a.v. de Energievisie);
 • Prik/pitch je project;
 • Vrije tafel.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door te mailen naar giselle.mulder@flevoland.nl