Flevolandse Energieagenda
418646
Inwoners
42
Partners
1
Ambitie
Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Onze ambitie:
in 2050 is Flevoland CO2-neutraal

Nieuws

delegatie FEA poseert in weiland.
04 februari
FEA inspiratiereis naar Energy Island in beeld
landkaart van Flevoland met Nagele uitgelicht.
30 januari
‘Het nieuwe wonen’ in Nagele
zonnepanelen bij schokland
29 januari
Grootste solar carport ter wereld op Lowlands

Kort over FEA 

Het netwerk Flevolandse Energieagenda (FEA) is een samenwerkingsverband tussen Flevolandse overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Zij werken samen aan de energietransitie, met als doel om bij te dragen aan een CO₂-neutraal Flevoland. Via FEA ontmoeten zij elkaar, versterken ze hun netwerk en doen zij kennis en inspiratie op. En werken ze samen aan de Regionale Energiestrategie (RES).

 

Kort over RES 

Nederland heeft in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarmee dragen we bij aan de opdracht de CO₂-uitstoot in 2030 te halveren. De manier waarop Nederland dat wil bereiken, wordt uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s, waaronder Flevoland, onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Het regionale netwerk Flevolandse Energieagenda

De Flevolandse Energieagenda (FEA) is opgesteld om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te krijgen met een gedeeld doel: bijdragen aan een CO2-neutraal Flevoland in 2050.

Flevoland is koploper op het gebied van duurzame energie in Nederland. Ongeveer een kwart van alle windenergie in Nederland wordt in Flevoland opgewekt. Daarmee leveren we al een flinke bijdrage aan een schonere energiemix. Maar er moet nog veel meer gebeuren voordat we onszelf volledig CO2-neutraal mogen noemen.

Deze opgave kan alleen slagen als iedereen zijn schouders er onder zet. Via het samenwerkingsverband FEA weten partners elkaar te vinden als het gaat om duurzame energie. De groep is inmiddels een behoorlijk divers gezelschap: woningcorporaties, gemeenten, ondernemers, energiecoöperaties en nog veel meer partners. Er is altijd plek voor nieuwe leden, want meer handen maken lichter werk!

fea delegatie poseert in weiland.

Actuele projecten per regio

Almere

8 projecten

Dronten

6 projecten

Lelystad

12 projecten

Noordoostpolder

4 projecten

Urk

3 projecten

Zeewolde

3 projecten

Doe mee met de bewustwordingscampagne!

We willen de Flevolander bewust(er) maken van de energietransitie. Daarom werken we aan een regionale bewustwordingscampagne voor Flevoland. Ben je supercreatief en heb je zin om mee te werken aan de campagne? Laat het ons weten! Lees meer.

IN 2050 IS FLEVOLAND CO2-NEUTRAAL

Zelf ook aan de slag?
Begin bij het energieloket Flevoland!

FEA-partner NMFF verzorgt het energieloket waar je veel informatie kunt vinden over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Hun mensen staan klaar om je te adviseren. Begin nu, klik hier!

Onze partners

In je eentje ga je misschien sneller, maar samen kom je verder! Alle partners in de Flevolandse Energieagenda werken op hun eigen manier aan de energietransitie. Dit doen ze op eigen tempo en met verschillende prioriteiten. De Energieagenda komt dan ook niet in de plaats van de lokale initiatieven. Voor veel projecten ligt juist de kracht in de lokale aanpak. Want: lokaal wat lokaal kan, regionaal waar dat meerwaarde heeft. Die meerwaarde kan zijn:

  • leren van elkaar
  • afstemmen en ondersteunen
  • benutten van schaalvoordelen
  • gebruik maken van gebiedskarakteristieken