Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Over RES

Regionale Energie Strategie Flevoland 

Nederland heeft in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarmee draagt Nederland bij aan de opdracht de CO2-uitstoot in 2030 te halveren en de uitstoot in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen. De manier waarop Nederland dat wil bereiken, wordt uitgewerkt in het Klimaatakkoord.

Gezamenlijk oppakken

Rijk, provincies, gemeenten en de waterschappen hebben eerder afgesproken dat maatregelen voor
‘Elektriciteit’ en ‘Gebouwde omgeving’ in regio’s gezamenlijk worden aangepakt. Iedere regio moet
gezamenlijk gaan werken aan een Regionale Energie Strategie (RES). Van alle regio’s gezamenlijk wordt verwacht dat in 2030 35TWh (Terrawattuur) aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Ook wordt van de regio’s een aanpak voor energiebesparing en verduurzaming van warmte
verwacht.

Wat wordt verwacht van een RES-regio?

Van iedere RES regio wordt verwacht dat het beschrijft welke energiedoelstellingen
wanneer bereikt worden. Daarbij is de RES een instrument om de ruimtelijke inpassing van
voorstellen met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Daarnaast is de RES een manier om
langjarige samenwerking tussen alle regionale maatschappelijke partijen te organiseren.

Wanneer moet het klaar zijn?

Aan het RES-product wordt in Flevoland direct aan de slag gegaan. Iedere regio heeft tot een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord de tijd om een concept op te stellen. In dit concept moet een regio onder meer aangegeven hoeveel duurzame energie men denkt te kunnen gaan opwekken. Daarbij moet ook worden ingegaan hoe dit ruimtelijk is in te passen en in hoeverre hier draagvlak voor is. Alle concepten worden gewogen waarbij wordt onderzocht of de gezamenlijke plannen inderdaad 35TWh opleveren. Vervolgens zijn er 12 maanden om te komen tot een RES 1.0. Hierin wordt het concept gedetailleerder uitgewerkt. En hierin is ook een Regionale Structuur Warmte opgenomen. Daarna worden elke twee jaar de gemaakte keuzes opnieuw gewogen en wordt er telkens een aangepast RES product opgesteld. Hieronder ziet u de planning.