Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

FEA Kenniscafé – Samenwerken aan de energietransitie

Publicatiedatum: 20 december 2023

Duurzaam ondernemen in de gemeente Noordoostpolder 

De gemeente Noordoostpolder kent mooie samenwerkingsverbanden voor en door ondernemers die werken aan duurzaamheidsvraagstukken. Welke (pioniers-)initiatieven zijn er zoal in de gemeente Noordoostpolder (met name op gebied van energie), waarom en hoe is dit georganiseerd?

In 2022 startte het Koploperproject in de Noordoostpolder. Het koploperproject is een voorbeeld van een regionaal project en netwerk waar bedrijven en instellingen leren van elkaar over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Energie en innovatie speelt hierbij vaak een belangrijke rol. Welke bijdrage levert het koploperproject op het gebied van kennisdeling en samenwerking aan de energietransitie en breder de verduurzaming?

Tafelgasten zijn René van Amersfoort, wethouder gemeente Noordoostpolder en Karin Pals, coördinator Koploperproject Flevoland.

In januari verschijnt het volgende Kenniscafé. Die gaat over het Netwerk Energieneutraal.

Lessons learned
• er ontstaan steeds meer bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering
• bedrijven en organisaties moeten aan de slag met duidelijke doelstellingen en anticiperen op (CSRD) wetgeving
• de overheid en het bedrijfsleven hebben elkaar nodig, bijvoorbeeld voor:
• geduldig kapitaal om te leren met lef en focus;
• samenwerken aan gemeenschappelijke opgaven zoals het tegengaan van netcongestie door samen te werken aan energiehubs op industrieterreinen;
• door het Koploperproject ontstaat bewustwording van (gezamenlijke) interne en externe opgaven en een lerend (alumni) netwerk van bedrijven, overheid en onderwijs.

Bekijk meer informatie op de website van het Koploperproject: https://koploperproject.nl