Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

RES Monitor 2023 gepubliceerd

Publicatiedatum: 8 december 2023

Het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 35 terawattuur (TWh) elektriciteit uit zonne- en windparken op land te produceren is goed haalbaar, maar de benodigde groei voor doelen op de langere termijn stagneert. Dit concludeert het PBL in de Monitor RES 2023: een voortgangsanalyse van de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat monitort het PBL jaarlijks de ontwikkeling van de RES’en.

De nieuwste monitor vind je hier.