Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Energietransitie van onderop – Top van onderop

Publicatiedatum: 12 december 2023

Energietransitie van onderop 

Woensdag 6 december was de eerste Top van Onderop georganiseerd door het Nationale Klimaat Platform. Terwijl in Dubai wereldleiders bijeen waren voor de jaarlijkse klimaattop, lieten initiatieven uit heel Nederland op De Top van Onderop zien dat in Nederland al vele mensen in de weer zijn met die duurzame toekomst.

Denk aan buurtbewoners die samen energie opwekken. Ondernemers die de handen ineen slaan om netcongestie aan te pakken. Bedrijven die voorop lopen en versneld van fossiele energie afstappen. Sportverenigingen die ook energieleverancier zijn geworden voor omwonenden. Reizigers die gezamenlijk optrekken om openbaar vervoer betaalbaar te houden. Een stroom van kansrijke initiatieven die de samenleving in beweging brengt. De verduurzaming van ónderop is in Nederland al in volle gang.

Bijgaand een link naar de webpagina over de Top van Onderop met een verslag en linkjes content. Over initiatieven van onderop die NL verduurzamen.

In het bijzonder de playlist van de plenaire sessies, waaronder de sessie: Energiehub, duizend-dingen-doekje van de verduurzaming

Voor meer achtergrond informatie over het verloop van de energietransitie is er onlangs ook een signalenrapport aangeboden aan minister Jetten. Lees hier meer over op hun website ‘Onbalans in basis lokaal energiesysteem vertraagt transitie’