Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Alliander

Alliander is als netwerkbedrijf in publieke handen. Met 7.000 medewerkers werken wij iedere dag aan onze missie: een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Energie is onmisbaar in ons dagelijks leven. Wij hebben de maatschappelijke taak om vitale energie-infrastructuren te beheren, te onderhouden en te innoveren én marktwerking mogelijk te maken op het net. Dit is extra uitdagend nu we als samenleving omschakelen naar een duurzame energievoorziening waarin iedereen energie kan opwekken, gebruiken en delen.

Alliander is één bedrijf, met één taak. Maar we werken wel vanuit verschillende bedrijfsonderdelen en merken. Allemaal met een eigen focus en unieke competenties op een specifiek domein. Samen hebben we de kennis van bestaande en nieuwe infra én van meet-, data- en technologische oplossingen binnen deze infra.

Door samen energievraagstukken te verkennen en oplossingen te vinden, helpen we bedrijven, overheden en burgers beslissingen over energie te nemen die niet alleen goed uitpakken voor hun eigen situatie, maar ook voor de totale energievoorziening. Zo blijft energie in Nederland ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar.

Bezoek de website van Alliander

Actuele projecten

Zonne-initiatieven LA-LAB-LB

Alliander, Gemeente Lelystad, en meer
In het gebied van LA, LAB, de Lelystadse Boer en RWS is de ambitie om zoveel zonne-energie op te wekken dat het gebied energie-positief wordt. Er wordt nu een plan ontwikkeld voor een geoptimaliseerd...
zonnestroom icoon

Duurzame energiewinning

Alliander
Langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder ligt een van de grootste windparken van Nederland met in totaal 86 windturbines op het land en in het water. Het windpark...
windenergie icoon

Zonnevelden Almere

Alliander, Gemeente Almere
Er zijn drie zonnevelden in Almere: - Zoneiland Noorderplassen - Zonneveld Zuyderzon in Almere Buiten - Zonneveld Braambergen Op twee plekken in Almere komen naar alle waarschijnlijkheid nieuwe...
zonnestroom icoon