Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Patrimonium

Corporaties staan voor de uitdaging om te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad. Naast betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen is dit de belangrijkste opgave voor Patrimonium. Dit is een forse lange termijn opgave waarbij we een optimaal volkshuisvestelijk rendement willen halen. De weg naar een CO2-neutrale voorraad is geen vooraf uitgestippelde route, maar vraagt om een verkenning van mogelijkheden passend bij ons vastgoed. Vastgoedkeuzes die we nu maken zijn van belang voor de komende decennia. Kennis delen met andere organisaties kan ons helpen de juiste keuzes te maken. De FEA ondersteunt deze vorm van samenwerken.

Bezoek de website van Patrimonium

Actuele projecten

Onderzoek restwarmte visindustrie

Patrimonium, Gemeente Urk, en meer
Door energie uit oppervlaktewater en bron- en restwarmte van de visverwerkende bedrijven te benutten kan het gebruik van aardgas verminderen en een aanzienlijke milieuwinst ontstaan.
warmte icoon