Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

RES-agenda

Voor de komende maanden, staan de volgende RES-bijeenkomsten gepland:

14 november 2019 Werkconferentie Concept RES

2 december 2019 Advies Raad
Bespreken van knelpunten naar aanleiding van de concept RES en de werkconferentie van 14 november.

2 december 2019 Portefeuillehouders overleg
Besluitvorming met betrekking tot knelpunten rond de concept RES.

12 december 2019 Werkgroep RES
Bespreken concept RES.

6 januari 2020 Advies Raad
Bespreken concept RES.

6 januari 2020 Portefeuillehouders overleg
Besluitvorming concept RES. In aanloop naar bestuurlijke besluitvorming binnen de colleges van de gemeenten.

3 februari 2020 Advies Raad
Collegebehandeling bespreken.

3 februari 2020 Portefeuillehouders overleg
Besluitvorming rond het voorleggen van de concept RES aan de Volksvertegenwoordigers.

2 maart 2020 Advies Raad

2 maart 2020 Portefeuillehouders overleg

Maart 2020 Beeldvormende rondes Volksvertegenwoordiging

6 april 2020 Advies Raad

6 april 2020 Portefeuillehouders overleg

April 2020 Oordeelsvormende rondes Volksvertegenwoordiging.

4 mei 2020 Advies Raad

4 mei 2020  Portefeuillehouders overleg

Mei 2020 Besluitvormende rondes Volksvertegenwoordiging

8 juni 2020 Advies Raad

8 juni 2020 Portefeuillehouders overleg